Nasza Loteria - pasek na kartach artykułów

Kalendarium

Tomasz Borówka, Ryszard Parka
1000 Pielgrzymka cesarza Ottona III do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. Utworzenie biskupstwa wrocławskiego podporządkowanemu arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu.

1000 Pielgrzymka cesarza Ottona III do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. Utworzenie biskupstwa wrocławskiego podporządkowanemu arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu.

1003 Początek wojen Bolesława Chrobrego z cesarzem Henrykiem II, toczonych m.in. na Śląsku.

1005 Po ciężkich walkach Niemcy przełamują pod Krosnem Odrzańskim polską obronę na linii Odry. Jednak cesarska wyprawa nie kończy się decydującym zwycięstwem.

1015 Niepowodzenie kolejnej wyprawy Henryka II. W toku odwrotu przez Śląsk wojska cesarskie ponoszą dotkliwe straty w wyniku „wojny szarpanej”.

1017 Klęska trzeciej wyprawy cesarskiej, m.in. w wyniku zaciętej i zakończonej sukcesem obrony Niemczy i Głogowa. W roku następnym zawarty zostaje korzystny dla Polski pokój w Budziszynie.

1038 Książę czeski Brzetysław najeżdża osłabioną Polskę i odbiera jej Śląsk.

1041 Cesarz niemiecki Henryk II uznaje włączenie Śląska do Czech.

1050 Książę Kazimierz Odnowiciel odbiera Czechom Śląsk.

1054 Układ w Kwedlinburgu zawarty pod auspicjami cesarza Henryka III. Śląsk pozostaje przy Polsce, lecz jako lenno władcy Czech. Piastowie mają płacić mu roczny trybut ze Śląska.

1058-1076 Walki polsko-czeskie za panowania Bolesława Śmiałego, po zaniechaniu przezeń opłacaniu trybutu ze Śląska.

1079 Po wygnaniu z Polski Bolesława Śmiałego jego brat i następca Władysław Herman wznawia wypłacanie trybutu ze Śląska.

1086 Powstaje tzw. „dokument praski” określający granice diecezji praskiej w X wieku, mający potwierdzić pretensje czeskie do władzy nad Śląskiem.

1093 Czesi najeżdżają Śląsk (pretekstem jest uchylenie się Władysława Hermana od dalszego płacenia trybutu). Prowincja zostaje spustoszona. Władysław Herman oddaje ją we władanie syna Zbigniewa. Ziemia kłodzka zostaje nadana przez księcia czeskiego młodszemu synowi Hermana, Bolesławowi Krzywoustemu.

1096/97 Pozbawienie władzy Zbigniewa. Bolesław Krzywousty obejmuje we władanie Śląsk (prócz Wrocławia).
1102 Po śmierci ojca Bolesław Krzywousty i Zbigniew zostają władcami Polski. Zaprzestanie wypłacania Czechom daniny ze Śląska.

1103-1108 Konflikty polsko-czeskie. Czesi zdobywają przejściowo m.in. Racibórz i Koźle, ale nie są w stanie pokonać Krzywoustego i odebrać mu Śląska. Polskie uderzenie odwetowe na Czechy.

1109 Nieudana wyprawa cesarza Henryka V przeciw Krzywoustemu. Polacy z powodzeniem bronią Głogowa.

1110 Krzywousty wyprawia się do Czech. Jego wojska niespodziewanie forsują Sudety.

1115 Krzywousty i książę czeski Władysław spotykają się nad Nysą Kłodzką. Koniec długotrwałej wojny polsko-czeskiej.

1120-1131 Działalność fundacyjna Piotra Włostowica (powstaje m.in. klasztor norbertanów na Ołbinie we Wrocławiu).

1136 Pierwsza wzmianka o górnictwie na Śląsku.

1137 Polsko-czeski traktat pokojowy w Niemczy dzieli Śląsk.

1138 Śmierć Bolesława Krzywoustego. W myśl jego testamentu Śląsk dziedziczy najstarszy syn Władysław, zwany później Wygnańcem.

1146 Senior Władysław zostaje wypędzony z kraju przez swoich młodszych braci. Niemiecka interwencja mająca na celu przywrócenie go na tron kończy się niepowodzeniem. Śląskiem włada Bolesław Kędzierzawy.

1155 Papież Hadrian IV wydaje diecezji wrocławskiej tzw. bullę protekcyjną, wyliczającą dobra tej diecezji.

1157 W wyniku wyprawy cesarza Fryderyka Barbarossy na Polskę Bolesław Kędzierzawy zawiera z Niemcami pokój w Krzyszkowie i uznaje się lennikiem cesarstwa.

1163 Na mocy zawartego rok wcześniej układu w Norymberdze do Polski wracają synowie Władysława Wygnańca: Bolesław Wysoki i Mieszko Plątonogi. Obejmują władzę nad Śląskiem.

1177-79 Bunt Mieszka Plątonogiego i Jarosława. Jarosław otrzymuje Opolszczyznę, Konrad księstwo głogowskie, Mieszko Plątonogi zachodnią część Małopolski (kasztelanie bytomską i oświęcimską).

1201 Po śmierci Jarosława opolskiego jego księstwo wraca do księstwa wrocławskiego.

1201 Umiera Bolesław Wysoki. Henryk Brodaty, jego syn, obejmuje księstwo wrocławskie.

1202 Mieszko Plątonogi zagarnia księstwo opolskie.

1211 Lokacja miasta Złotoryi (pierwsza znana na Śląsku). XIII wiek jest okresem intensywnego zakładania na Śląsku miast na prawie niemieckim (magdeburskim, średzkim). Niemniej intensywne jest lokowanie na prawie niemieckim wsi przez napływających głównie z Rzeszy osadników. Równocześnie w XIII wieku rozwija się na Śląsku górnictwo złota, srebra i ołowiu.

1220 Według pewnych wzmianek dochodzi na Śląsku do (najprawdopodobniej lokalnego) powstania górników.

1222 Na Śląsku pojawiają się Krzyżacy, którzy uzyskują nadania Henryka Brodatego w rejonie Kluczborka i Namysłowa.

1226 Zakon templariuszy przybywa na Śląsk (Oleśnica Mała).

1227 Powstaje klasztor cystersów w Henrykowie.

1228-31 Henryk Brodaty opanowuje tron krakowski.

1230 Po śmierci Kazimierza opolskiego władzę nad jego księstwem obejmuje Henryk Brodaty jako opiekun małoletnich książąt.

1235 Biskup wrocławski Tomasz wyklina Henryka Brodatego.

1238 Henryk Brodaty umiera. Spadek po nim obejmuje jego syn Henryk Pobożny.

1241 Najazd Mongołów pustoszy Śląsk. Zniszczenie Wrocławia. Henryk Pobożny ginie w przegranej bitwie pod Legnicą. Jego spadkobiercą jest syn – Bolesław Rogatka.

1242 Bolesław Rogatka lokuje Wrocław na prawie niemieckim. Tenże książę organizuje pierwszy na Śląsku turniej rycerski (w Lwówku Śląskim).

1248-55 Konflikt pomiędzy synami Henryka Pobożnego. Rozpad dziedzictwa Henryków Śląskich na księstwo wrocławskie (Henryk III Biały), legnickie (Bolesław Rogatka) i głogowskie (Konrad).

1249 Bolesław Rogatka zastawia ziemię lubuską arcybiskupowi brandenburskiemu.

Ok. 1258 Powstaje klasztor cystersów w Rudach Śląskich.

1266 Na tron wrocławski wstępuje Henryk IV Probus.

1267 Kanonizacja księżnej Jadwigi, żony Henryka Brodatego.

1273-74 Książę opolski Władysław walczy o tron krakowski. Najazd Bolesława Wstydliwego na księstwo opolskie. Konflikt kończy się zawarciem traktatu dokładnie określającego granicę śląsko-małopolską.

1273 Umiera książę Konrad głogowski. W wyniku podziału jego księstwa Henryk III obejmuje Głogów, Przemko I – Ścinawę, Konrad II Garbaty – Żagań.

1277 Henryk Probus uwięziony przez Bolesława Rogatkę. Wojska tego ostatniego pokonują sojuszników Probusa. Uwolniony po interwencji króla Czech Probus odstępuje Rogatce okręgi Środy Śląskiej i Strzegomia.

1278 Umiera Bolesław Rogatka.

1280 Henryk Probus składa hołd lenny królowi niemieckiemu Rudolfowi Habsburgowi. Henryk zjednuje do swych planów zdobycia tronu krakowskiego księcia opolskiego Władysława.

1281/82 Umiera książę opolsko-raciborski Władysław. W wyniku podziału spadku po nim powstaje kilka niezależnych księstw: opolskie, raciborskie, bytomskie, cieszyńskie.

1281 Boczna linia czeskiej dynastii Przemyślidów obejmuje we władanie księstwo opawskie.

1285 Henryk Probus ekskomunikowany przez biskupa wrocławskiego Tomasza II. Klątwa zostaje zdjęta w roku 1287.

1289 W toku walk o tron krakowski pomiędzy Probusem a Władysławem Łokietkiem dochodzi do bitwy pod Siewierzem, przegranej przez książąt śląskich. Bolesław I opolski dostaje się do niewoli, a Przemko I ścinawski ginie. Jednak Henryk ostatecznie podporządkowuje sobie ziemię krakowską. Kazimierz II bytomski jako pierwszy książę śląski uznaje się za lennika króla czeskiego, Wacława II.

1290 Nie doczekawszy powrotu poselstwa wysłanego do papieża z prośbą o zgodę na koronację królewską, Henryk Probus umiera (wszystko wskazuje na to, że został otruty). Księstwo wrocławskie w myśl testamentu ma dziedziczyć po nim Henryk głogowski, lecz ostatecznie obejmuje je Henryk V Gruby z Legnicy. Czeski król Wacław II uzyskuje ziemię kłodzką.

1291 Król Wacław II nakłania do sojuszu książąt Bolesława I opolskiego i Mieszka cieszyńskiego.

1293 Książę Henryk Gruby uwięziony przez Henryka Głogowczyka. W zamian za wypuszczenie z okrutnej niewoli oddaje mu część księstwa wrocławskiego (1294).

1300 Wacław II koronowany na króla Polski.

1306 Wacław III, syn Wacława II, zostaje zamordowany. Wygasa czeska dynastia Przemyślidów.

1310 Jan Luksemburski zostaje królem Czech. Jako dziedzic Wacławów, wysuwa pretensje do tronu polskiego i zwierzchności nad Śląskiem.

1311-1316 W wyniku kolejnych podziałów dynastycznych na Śląsku powstają nowe, coraz drobniejsze dzielnice.

1318-22 Ziemie śląskie osiągają maksymalny stopień rozdrobnienia dzielnicowego. W tym okresie istnieje aż 19 księstw piastowskich, jedno przemyślidzkie oraz jedno biskupie.

1327 Wojna Jana Luksemburskiego z królem Polski Władysławem Łokietkiem. Książęta: oświęcimski, raciborski, kozielski, cieszyński i niemodliński składają królowi Czech hołd lenny. Niedługo później w ich ślady idzie Bolko II, książę opolski. Henryk VI wrocławski uznaje króla Jana za swego spadkobiercę.

1329 Jan Luksemburski hołduje książąt: oleśnickiego, brzesko-legnickiego, ścinawskiego i żagańskiego.

1331 Czesi opanowują Głogów.

1333 Bunt tkaczy we Wrocławiu.

1335 Po śmierci księcia Henryka VI wrocławskiego jego księstwo zostaje inkorporowane do Czech. Układ w Trenczynie pomiędzy królem Polski Kazimierzem Wielkim a królem Czech Janem Luksemburskim – Jan rezygnuje z praw do polskiej korony, a Kazimierz z roszczeń do większości śląskich księstw (zhołdowanych już przez czeskiego monarchę). Układ w Wyszehradzie, na mocy którego król Kazimierz w zamian ze rezygnację z praw do tronu polskiego wypłaca Luksemburczykowi 20 tysięcy kóp groszy praskich.

c.d.n.

od 12 lat
Wideo

Płomień Solidarności z Ukrainą

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na bielawa.naszemiasto.pl Nasze Miasto