Marzenia o własnym dziecku

Mariola Marklowska
Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, co szósta para na świecie ma problemy z poczęciem potomstwa. Szansą dla wielu z nich jest zapłodnienie in vitro, odbywające się w sterylnych warunkach laboratoryjnych.

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, co szósta para na świecie ma problemy z poczęciem potomstwa. Szansą dla wielu z nich jest zapłodnienie in vitro, odbywające się w sterylnych warunkach laboratoryjnych. Niestety, ze względu na wysokie koszty decyduje się na nie niewielki odsetek. Jest jednak nadzieja, że in vitro będzie finansowane w ramach ubezpieczania w formie programu zdrowotnego, który jest w trakcie opracowywania. Powinien być gotowy do końca marca br.


Procedura na papierze

Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), ubezpieczeni mają prawo do świadczeń z zakresu zapłodnienia pozaustrojowego, czyli in vitro, finansowanego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego lub ze środków budżetu państwa. Procedura ta nie została bowiem umieszczona w wykazie świadczeń niefinansowanych ze środków publicznych, który stanowi załącznik do ustawy. Mimo to nadal trzeba za nią płacić z własnej kieszeni – od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Narodowy Fundusz Zdrowia nie wpisał zabiegu zapłodnienia in vitro do katalogu procedur kontraktowanych w 2005 roku, bo – jak dowiedzieliśmy się w centrali NFZ – musiałby zarezerwować na ten cel ok. 1 mld zł, a to przekracza jego możliwości finansowe.

Ministerstwo Zdrowia, bombardowane telefonami oburzonych pacjentów i zasypywane pismami specjalistów, zaapelowało do NFZ o opracowanie programu zdrowotnego dotyczącego zapłodnienia pozaustrojowego, który ma być finansowany w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Z inicjatywy resortu, eksperci Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego opracowali wspólne stanowisko w tej sprawie. Wynika z niego, że NFZ powinien sfinansować rocznie ok. 23-25 tysięcy procedur in vitro (obecnie, ze względu na konieczność ponoszenia kosztów przez niepłodne pary, wykonuje się ich zaledwie ok. 3,5 tysiąca).


Niepłodność to choroba

Nie tylko na świecie, ale i w Polsce niepłodność staje się coraz poważniejszym problemem, dlatego Światowa Organizacja Zdrowia uznała ją za chorobę cywilizacyjną. W Polsce dotyka ok. 1,5 mln par. Wszystkie wymagają specjalistycznej terapii. Dla części z nich jedyną szansą na to, by mogły mieć własne dziecko, jest zabieg zapłodnienia pozaustrojowego in vitro.

W Polsce leczeniem niepłodności technikami in vitro zajmują się obecnie 24 ośrodki, w tym 6 akademickich. Według ekspertów PTG, nie ma żadnego problemu z dostępnością do tego typu leczenia. Nie trzeba czekać w kolejce. Jedyną barierą dla pacjentów są koszty – w zależności od ośrodka za zabieg trzeba zapłacić średnio od 3 do 6 tysięcy złotych. Do tego trzeba jeszcze dodać koszt leków potrzebnych do stymulacji jajników – ok. 2,5 – 3,5 tys. zł. W zdecydowanej większości krajów europejskich państwo partycypuje w kosztach leczenia niepłodności. Przykładowo w Czechach pokrywa koszt procedury zapłodnienia. Refunduje również leki (pacjenci płacą za nie tylko symboliczną koronę).

– Polska należy w tym względzie do niechlubnych wyjątków. Na pełne leczenie niepłodności mogą liczyć tylko najbogatsi – podkreśla prof. Marek Spaczyński, prezes PTG.

Eksperci PTG stoją na stanowisku, że w Polsce pełną refundacją powinny być objęte koszty leków niezbędnych do przeprowadzenia stymulacji jajników oraz procedur zapłodnienia pozaustrojowego in vitro (IVF i ICSI) – do 3 cykli. Proponują, by program leczenia niepłodności za pomocą tych technik był realizowany tylko w akredytowanych przez PTG ośrodkach – publicznych i niepublicznych. Świadectwa akredytacyjne byłyby weryfikowane co roku.Co to jest in vitro?

Zapłodnienie in vitro (In Vitro Fertilization, w skrócie IFV) jest jedną z technik leczenia niepłodności. W Polsce fachowo nazywa się je rozrodem wspomaganym, ale popularnie określa się je jako zapłodnienie z probówki. Polega na pobraniu od pacjentki komórek jajowych, laboratoryjnym (poza organizmem kobiety) zapłodnieniu ich nasieniem partnerem i wszczepieniu uzyskanych zarodków do macicy, aby mogły się tam zagnieździć. Zazwyczaj przed wykonaniem tej procedury podaje się kobiecie leki hormonalne, które stymulują rozwój dużej ilości komórek jajowych.


Gdzie i za ile?

Klinika Ginekologii i Zakład Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, tel. 085 746 83 47, 746 88 18. Kierownik kliniki: prof. Marian Szamatowicz.
1. Zapłodnienie pozaustrojowe IVF/ICSI
– 2440/2840 zł.
2. Stymulacja hormonalna do procedury zapłodnienia pozaustrojowego
– 1000-3000 zł.
∂ Centrum Leczenia Niepłodności Małżeńskiej KRIOBANK w Białymstoku, ul. Stołeczna 11, tel. 085 744 13 78, 742 10 56. Kierownik kliniki: dr hab. Waldemar Kuczyński.
1 Zapłodnienie pozaustrojowe IVF/ICSI
– 4200/5500 zł.
2. Stymulacja hormonalna do procedury zapłodnienia pozaustrojowego – ok. 1500 zł plus 2000-4000 zł za leki.

Poradnia Leczenia Niepłodności przy Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu, ul. Batorego 15, tel. 032 786 14 00. Kierownik: dr n. med. Stanisław Horak.
1. Zapłodnienie pozaustrojowe IVF/ICSI
– 3000 zł.
2. Stymulacja hormonalna do procedury zapłodnienia pozaustrojowego – brak danych.

NZOZ INVICTA – Klinika Wspomagania Rozrodu w Gdańsku, ul. Rajska 10, tel. 058 763 14 76. Kierownik kliniki: dr hab. Krzysztof Łukaszuk.
1. Zapłodnienie pozaustrojowe IVF/ICSI
– 4800 zł.
2. Stymulacja hormonalna do procedury zapłodnienia pozaustrojowego – 1300 zł.

Ab ovo – Centrum Zdrowia Rodziny w Lublinie, ul. Bociania 6, tel. 081 527 71 36, 527 71 37. Kierownik kliniki: prof. Lechosław Putowski.
1. Zapłodnienie pozaustrojowe IVF/ICSI
– 5000/5400 zł.
2. Stymulacja hormonalna do procedury zapłodnienia pozaustrojowego – brak danych.

NZOZ OVUM Rozrodczość i Andrologia w Lublinie, ul. Staszica 14, tel. 081 534 48 32. Kierownik kliniki: lek. med. Artur Mroczkowski.
1. Zapłodnienie pozaustrojowe IVF/ICSI
– 2832 zł bez leków.
2. Stymulacja hormonalna do procedury zapłodnienia pozaustrojowego
– 1200 zł.

Centrum Leczenia Niepłodności GAMETA w Łodzi, ul. Leszczyńskiej 20, tel. 042 645 77 77. Kierownik kliniki: prof. Jerzy Radwan.
1. Zapłodnienie pozaustrojowe IVF/ICSI
– 3600/4600 zł.
2. Stymulacja hormonalna do procedury zapłodnienia pozaustrojowego – wliczona w koszt procedury zapłodnienia pozaustrojowego.

Ośrodek Diagnostyki i Leczenia SALVE-MEDICA w Łodzi, ul. Struga 3,
tel. 042 633 56 61, 630 43 38. Kierownik ośrodka: dr n. med. Sławomir Sobkiewicz.
1. Zapłodnienie pozaustrojowe IVF/ICSI
– 2500/3500 zł.
2. Stymulacja hormonalna do procedury zapłodnienia pozaustrojowego
– 1500-2000 zł.

Klinika Leczenia Niepłodności
NOVOMEDICA w Mysłowicach,
ul. ks. Bończyka 34, tel. 032 316 37 71, 318 27 41, kom. 0604 952 503. Kierownik kliniki: dr n. med. Piotr Miciński.
1. Zapłodnienie pozaustrojowe IVF/ICSI
– 5200/6350 zł.
2. Stymulacja hormonalna do procedury zapłodnienia pozaustrojowego – wliczana w cenę zabiegu.

Ośrodek Diagnostyki i leczenia Niepłodności GRAVIDA w Płocku, ul. Jasna 6a, tel. 024 266 89 42. Kierownik ośrodka:
dr n. med. Maciej Hawryluk.
1. Zapłodnienie pozaustrojowe IVF/ICSI
– 4900 zł.
2. Stymulacja hormonalna do procedury zapłodnienia pozaustrojowego – pacjentka sama wykupuje za leki.

Pracownia Wspomagania Rozrodu Kliniki Ginekologii Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, tel. 091 425 33 12. Kierownik: dr hab. Rafał Kurzawa.
1. Zapłodnienie pozaustrojowe IVF/ICSI
– 1800/2000 zł.
2. Stymulacja hormonalna do procedury zapłodnienia pozaustrojowego – koszty leków ponosi pacjentka.
∂ Zachodniopomorskie Centrum Medycyny ART MEDICA w Szczecinie, ul. Mickiewicza 55, tel. 091 421 08 30, 421 08 31. Prezes ośrodka: Zbigniew Matuszewski.
1. Zapłodnienie pozaustrojowe IVF/ICSI
– 4900 zł.
2. Stymulacja hormonalna do procedury zapłodnienia pozaustrojowego – 1500 – 6000 zł.

Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności przy I Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie, plac Starynkiewicza 1/3, tel. 022 502 14 30. Kierownik kliniki: prof. Leszek Bablok.
1. Zapłodnienie pozaustrojowe IVF/ICSI
– 3750 zł.
2. Stymulacja hormonalna do procedury zapłodnienia pozaustrojowego – 1000 zł.

Lecznica Ginekologiczno-Położnicza GERMEN w Warszawie, ul. Janowskiego 13, tel. 022 644 16 00. Kierownik lecznicy: dr n. med. Marek Wydrzyński.
1. Zapłodnienie pozaustrojowe IVF/ICSI – 5500 zł.
2. Stymulacja hormonalna do procedury zapłodnienia pozaustrojowego – 98 zł za 1 ampułkę leku (potrzeba ich klikanaście).

Europejskie Centrum Macierzyństwa INVIMED w Warszawie, ul. Rakwiecka 36, tel. 022 606 37 00, 856 56 56. Kierownik centrum: dr n. med. Tomasz Rokicki.
1. Zapłodnienie pozaustrojowe IVF/ICSI
– 5500/6500 zł.
2. Stymulacja hormonalna do procedury zapłodnienia pozaustrojowego – 1000 zł bez leków.

Prywatna Przychodnia Leczenia Niepłodności NoVUM w Warszawie, ul. Bociania 13, tel. 022 899 33 22, 899 33 30. Kierownik przychodni: dr n. med. Piotr Lewandowski.
1. Zapłodnienie pozaustrojowe IVF/ICSI
– 5500 zł.
2. Stymulacja hormonalna do procedury zapłodnienia pozaustrojowego – w cenie zabiegu.
(na podstawie raportu „Niepłodność”,
opublikowanego przez miesięcznik „Żyjmy dłużej”)

Najnowsze oferty na Black Friday

Materiały promocyjne partnera

Nie żyje Diego Maradona

Wideo

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

w
wojtowiczagnieszka@...

suplementy dr bocian są dużo mniej kosztowne..

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3